บริษัท สหะชัยพาติเคิลบอร์ด จำกัด

บริษัท สหะชัยพาติเคิลบอร์ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไม้อัดพาติเคิลบอร์ดจากประสบการณ์นานเกือบ 30 ปี ได้รับความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้ามายาวนาน ผลิตด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และเรายังนำเสนอหลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายอีกทั้งยังผู้ใช้โดยตรง และเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติและพัฒนาเรื่อยๆ ไป

ปัจจุบันเรายังคงเป็นผู้ผลิตไม้อัดพาติเคิลบอร์ด และยังมีวู้ดพาเลทเป็นส่วนช่วยลดโลกร้อนจากการทดแทนถ่านหินซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการเพิ่มก๊าซคาร์บอน เป็นส่วนหนึ่งในการเกิดโลกร้อน